1. Polska 140 lotów
2. Niemcy 19 lotów
3. Grecja 18 lotów
4. Hiszpania 16 lotów
5. Bułgaria 12 lotów
6. Cypr 10 lotów
7. Portugalia 10 lotów
8. Australia 6 lotów
9. Filipiny 6 lotów
10. Meksyk 6 lotów
11. Serbia 6 lotów
12. Szwajcaria 6 lotów
13. Turcja 6 lotów
14. Wielka Brytania 6 lotów
15. Białoruś 4 loty
16. Francja 4 loty
17. Holandia 4 loty
18. Indie 4 loty
19. Izrael 4 loty
20. Kanada 4 loty
21. Litwa 4 loty
22. Malta 4 loty
23. Norwegia 4 loty
24. Rumunia 4 loty
25. Szwecja 4 loty
26. Ukraina 4 loty
27. Zjednoczone Emiraty Arabskie 4 loty
28. Czechy 3 loty
29. Chorwacja 2 loty
30. Hong Kong 2 loty
31. Irlandia 2 loty
32. Islandia 2 loty
33. Japonia 2 loty
34. Kuba 2 loty
35. Maroko 2 loty
36. Martynika 2 loty
37. Rosja 2 loty
38. Singapur 2 loty